Hãy bầu cho Gabriela López!

Bầu Gabriela vào hội đồng nhà trường 2018

Hãy tạo ra sự khác biệt!

MỘT GIÁO VIÊN TRƯỜNG CÔNG LẬP TRANH CỬ CHO HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Một nền giáo dục chất lượng bắt đầu từ đây

  • Cải tiến hệ thống ghi danh học sinh    

  • Áp dụng ghi danh trực tuyến và giảm thiểu thời gian chờ đợi

  • Bổ sung thêm nguồn tài nguyên cho nhà trường và các phòng học

  • Phòng học ít học sinh hơn và thêm các chương trình ngôn ngữ

  • Mở thêm nhiều cơ hội cho các gia đình tiếp cận các dịch vụ có hỗ trợ thông dịch trước và sau giờ học Cho Tiếng Quảng Đông, Tiếng Phổ Thông, Tiếng Tagalog, Tiếng Latin và Tiếng Việt

Ứng cử viên duy nhất làm việc hàng ngày tại các trường công lập với nhiều học sinh và gia đình tại SanFrancisco

Được ủng hộ bởi :

Hội đồng khảo thí San Francisco
Công Đoàn những người thuê nhà tại San Francisco
Công lạc bộ dân chủ Rose Pak
 Câu lạc bộ dân chủ Harvey Milk
Liên đoàn cử tri tức giận San Francisco
Đảng Xanh Lá San Francisco
San Francisco Berniecrats
Câu lạc bộ dân chủ Latin

Câu lạc bộ dân chủ Richmond
Câu lạc bộ dân chủ Bernal Heights
 Art Agnos, cựu thị trưởng San Francisco
Delaine Eastin, giám đốc sở giáo dục CA
Mark Sanchez, hội đồng nhà trường*
Hydra Mendoza-McDonnell, chủ tịch hội đồng nhà trường*
Matt Haney, hội đồng giáo dục*
Jane Kim, Ủy Ban Giám Sát*
Hillary Ronen. Ủy Ban Giám Sát*
Sandra Lee Fewer, Ủy Ban Giám Sát*
Norman Yee, Ủy Ban Giám Sát*
Brigitte Davila, Chủ Tịch, CCSF Trustees*
David Campos, Đảng Dân Chủ SF- DCCC*
Sophie Maxwell, cựu giám sát viên quận 10

Rudy Corpuz, Giám Đốc điều hành United Playaz*
Alysbeth Alexander, cựu phó chủ tịch SEIU-1021* và Đảng dân chủ SF - DCCC*
Jeremiah Jeffries, Teacher 4 Social Justice*
Karen Zapata, Teachers 4 Social Justice*
Sunny Angulo, Phụ tá Lập Pháp, Quận 3*
Bobbi Lopez, Người Sáng Lập, La Voz Latina*
Diana Pang, Chnatown CDC*
Liana Koehler, Trường Tiểu học Gordan J. Lau
…Cùng nhiều cha mẹ và nhà giáo dục khác

*For Identification only  *dùng để nhận biết